Over Linda

Het ontstaan van A+ Muze

Oktober 2018, Mechelen, A+ Muze ziet het daglicht. Na een loopbaanbegeleiding ben ik tot het besef gekomen dat het tijd is dat ik alle ervaringen die ik de voorbije 20 jaar heb opgedaan, bundel. Het coachen, begeleiden, inspireren om mensen dichter bij hun kern te brengen, lonkt. Ik geef eindelijk gehoor aan mijn non-verbale aspiraties. In A+ Muze kan ik mijn ambities verder ontplooien, mezelf stimuleren om professioneel te groeien. Ook persoonlijk te groeien want dat gaat hand in hand. Ik vind het heerlijk om kennis over te brengen op een speelse, veilige manier waarbij doen en uitwisselen centraal staan. Je leert nu eenmaal het beste door te ervaren.

Vandaag, 21 september 2022. We zijn 4 jaar verder en zowel de oprichtster als A+ Muze zijn gegroeid en geëvolueerd.
De non-verbale aspecten vormen de basis in de communicatie trainingen voor solo-ondernemers. Ze zijn mee opgenomen in de storytellingtrajecten.
Maar A+ Muze is veel meer dan dat. A+ staat voor excellent en Muze voor inspireren.
A+ Muze wenst niet enkel ondernemers bij te staan om op een impactvolle manier hun boodschap over te brengen. Ze wilt ook een podium aanreiken door thuis-evenementen te organiseren en zelfs events op grote schaal in co-creatie.

Authenticiteit en Verbinding staan centraal in alles wat de bezielster onderneemt. Een zoektocht naar wat werkt voor zichzelf en haar klanten in deze veranderende maatschappij.

Tijdens haar jonge leven leerde ze met scha en schande een verschil te maken tussen wat er in potentie aanwezig is en hoe iemand op dat moment werkelijk is. Dit maakt dat ze het talent ontwikkeld heeft om de groeimogelijkheden te zien van haar klanten, vanuit het punt waar ze nu staan in hun onderneming en communicatie, naar de beste versie van zichzelf, rekening houdend met de tussenstappen om op eigen tempo te groeien.

Een belangrijk kantelpunt in Linda’s leven was de theateropleiding die ze in Brussel, naar haar opleiding tot Maatschappelijk assistent in de socio-culturele richting, heeft gevolgd.

Jacques Lecoq

‘The body knows things about which the mind is ignorant’

Waar Linda de Mosterd haalt

We zijn september 1999, Brussel, De Kleine Academie, theaterschool. Het jaar dat Lecoq sterft. Zijn leerling Luc Desmet werd mijn directeur & docent. De Parijse leermeester was gerenommeerd voor zijn methode van het fysiek theater. Spelen vanuit het lichaam als instrument. Mijn eerste lessen in non-verbaal spel vonden toen plaats. Door een kwetsuur werd ik verplicht om enkele maanden te observeren, in plaats van te doen. Hierdoor heb ik geleerd het lichaam te lezen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om de feedback van de docenten zélf in het lichaam van mijn mede-studenten te zien & te begrijpen. Mijn kijk op de fysieke & innerlijke laag werd verscherpt.

Naast verschillende freelance-opdrachten als actrice, co-trainer/trainer communicatie & rollenspelen voor bedrijven & de federale politie heb ik ook als muzische leerkracht, theaterdocent, -regisseur & coach gewerkt. In de uitwisseling met de deelnemers heb ik hen steeds gestimuleerd om niet te spelen of te doen alsof maar te zijn. Het personage als het ware in zichzelf te vinden & bestaansrecht te geven. Ik ben immers van mening dat iedereen elk menselijk aspect in zich heeft, in meer of mindere mate. Het is een kwestie om er innerlijk contact mee te maken, te leren hanteren & naar buiten te brengen. Vanuit deze verbinding met jezelf ontstaat authentiek contact.”

Missie

Door bewuste, al dan niet spirituele, solo-ondernemers met elkaar te verbinden en vanuit hun authenticiteit te communiceren zodat ze schitteren op hun Podium -in de brede zin- waardoor zij van hart tot ziel hun levensdromen kunnen realiseren.
Wanneer we allen samen, op deze manier waarachtig communiceren, creëren we mee aan een mooiere, zachtere wereld, waarbij iedereen zijn natuurlijke leiderschap & verantwoordelijkheid opneemt.

Visie

A+ Muze is het toonaangevende bedrijf in België dat bewuste en spirituele (solo-)ondernemers verbindt en inspireert om authentiek te communiceren en te ondernemen.

Waarden

A+ Muze verrijkt ondernemers door het leren om authentiek en krachtig hun boodschap over te brengen dankzij online trainingen gecombineerd met 1 op 1 coachings en of workshops in kleine groepen.

A+ Muze verbindt het beste van de bewuste en spirituele ondernemers met dienstverlenende bedrijven zodat hun klanten gemakkelijker ondersteund kunnen worden in hun groei, zowel persoonlijk als business-wise via een online platvorm en offline evenementen.

Linda Myncke

Vanuit Authenticiteit in Verbinding met Jezelf en de Ander
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close