Non-verbale communicatie

man-2814937_1920

 

Wat & waarom?

Communicatie-overdracht gebeurt grotendeels via de non-verbale weg. Niet wat je zegt is het belangrijkste wel hoe je het zegt. Het hoe vervat heel veel verschillende lagen: stemgebruik, ruimtegebruik, mimiek, lichaamshoudingen/gebaren, … Een groot deel van de non-verbale communicatie gebeurt onbewust. De zender is zich van een aantal zaken niet bewust tijdens het zenden. De ontvanger ontvangt een (groot) deel onbewust.  Het is mogelijk om je bewust(er) te worden van je eigen communicatie.

Daarnaast vervat het hoe voor mij ook hoe je werkelijk denkt en hoe je je werkelijk voelt tijdens de communicatie-uitwisseling. Wanneer bij de spreker het non-verbale en het verbale coherent zijn, vergroot dit het vertrouwen bij je gesprekspartner. Wanneer dit niet het geval is, voelt deze een zekere mate van onechtheid aan, wat dan weer afstand creëert.

Andere effecten en gevolgen van werken aan je non-verbaliteit zijn:

  • Je vergroot de verbinding met je gesprekspartner of toehoorders,
  • De mate van je beïnvloeding verhoogt,
  • Je zet bewuster in op dat deel wat mee de beslissing van je klant bepaalt,
  • Je communiceert op een assertieve manier,
  • Je helderheid & eerlijkheid neemt toe,
  • Je komt echt & vertrouwensvol over,
  • Je uitstraling (buitenlaag) komt overeen met je mindset & gevoelswereld (binnenlaag),
  • Je verhoogt het persoonlijk aspect in je contact met anderen,
  • ….

Hierdoor vermeerder je de kans dat jouw boodschap op die manier dat het bedoeld is, gehoord wordt. Daarnaast verhoogt het de kans dat je leads of potentiële klanten, daadwerkelijk je klanten worden.

“C’est le ton qui fait la musique”

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close